Saturday, 16 April 2022 10:17

BELGIAN METAL ATTACK - VENUE CHANGE / WIJZIGING LOCATIE !!!

BELGIAN METAL ATTACK on Saturday = Belgian icon metal band's from the 80's back on 1 stage :

Doors open 14h
door een stormschade aan het dak ( 2weken geleden ) van zaal De Dreef en dat de nodige herstellingswerken niet op tijd konden uitgevoerd worden is er op het laatste moment geen vergunning geven om veiligheids redenen.
Dit was geen plezante nieuws op het laatste moment in volle voorbereiding maar gelukkig hebben we een oplossing gevonden om het BELGIAN METAL ATTACK zaterdag alsnog te kunnen laten doorgaan en dit is dan te RAGNAROK - BREE
Helaas moeten we ook mededelen dat OSTROGOTH hun optreden afzegt daar dat Mario nog niet 100pct hersteld is van covid
Due to storm damage to the roof of De Dreef hall and the fact that the necessary repairs could not be carried out on time, a permit was not granted at the last minute for safety reasons.
This was not pleasant news at the last minute in full preparation f but luckily we have found a solution to let it continue this Saturday and this is in RAGNAROK - BREE
Unfortunately we also have to inform that OSTROGOTH is canceling their performance as Mario is not 100pct recovered from covid
23H00 24H00 KILLER
21H30 22H30 WHITE HEAT
20H00 21H00 KATE ACID
18H00 19H00 LIONS PRIDE
16H30 17H30 WARHEAD
15H00 16H00 PATRIARCH