unfortuntaly is the CIRITH UNGOL tour cancelled

Here the statement from the management:
“Due to festival promoters not being able to follow through on their contracted financial agreements with the bands, we have no choice but to cancel this run. We are not mentioning which events specifically have put us in this position, but it’s more than one of them. We apologize to the fans who have been waiting to see us in Europe, and to the promoters who did stick to their word. For those of you who want to see Cirith Ingol in Europe/UK this year, your two options are Frost and Fireland in Derry Northern Ireland June 18th and Wacken Open Air in Germany August 4th."

PROGTIME 2022 

venue DE DREEF - VORSELAAR 

date 15/10/2022 

Bands confirmed : LEPROUS - MYRATH - ASTRAKHAN - HCMC - MAX PIE - SISTER MAY more bands tba 

BELGIAN METAL ATTACK on Saturday = Belgian icon metal band's from the 80's back on 1 stage :

Doors open 14h
door een stormschade aan het dak ( 2weken geleden ) van zaal De Dreef en dat de nodige herstellingswerken niet op tijd konden uitgevoerd worden is er op het laatste moment geen vergunning geven om veiligheids redenen.
Dit was geen plezante nieuws op het laatste moment in volle voorbereiding maar gelukkig hebben we een oplossing gevonden om het BELGIAN METAL ATTACK zaterdag alsnog te kunnen laten doorgaan en dit is dan te RAGNAROK - BREE
Helaas moeten we ook mededelen dat OSTROGOTH hun optreden afzegt daar dat Mario nog niet 100pct hersteld is van covid
Due to storm damage to the roof of De Dreef hall and the fact that the necessary repairs could not be carried out on time, a permit was not granted at the last minute for safety reasons.
This was not pleasant news at the last minute in full preparation f but luckily we have found a solution to let it continue this Saturday and this is in RAGNAROK - BREE
Unfortunately we also have to inform that OSTROGOTH is canceling their performance as Mario is not 100pct recovered from covid
23H00 24H00 KILLER
21H30 22H30 WHITE HEAT
20H00 21H00 KATE ACID
18H00 19H00 LIONS PRIDE
16H30 17H30 WARHEAD
15H00 16H00 PATRIARCH

we proudly announce JELUSICK live in Belgium & Netherlands 

DMC proudly presents RIOT CITY + SEVEN SISTERS live in Belgium 

DMC proudly presents glam legends TIGERTAILZ @ Ragnarok Bree , support by REBEL'S END + EXPERIENCED?!?

ALL STAR FEST proudly presents their Sunday line up ! 

date are 25/26/27 November 2022 - WWW.ALLSTARFEST.BE 

 

GLAM SLAM FEST 2022 - Glam Sleaze festival 

new date are 9 - 10 - 11 September 2022 - WWW.GLAMSLAM.BE 

proudly announced their 2022 line up : 

Hardcore Superstar
Reckless Love
Pretty Boy Floyd
The Treatment
Dynazty
Crashdiet
Sister
StOp, sToP
Collateral
Maverick
RAKEL TRAXX Official
Night Laser
Lipz
Snakebite
Black Diamonds
Kill City Kills
Ginger likes
Experienced?!?
Rebel's End
Dirty Toy Company

Dit zijn de maatregelen voor onze coronaproof concerten / our coronaproof events measurements ( English below )
IN- EN UITGANG
De in- en uitgang, looprichting, alsook de één meter posities worden gemarkeerd. Je mag telkens maar 1 positie opschuiven.
Elke bezoeker draagt verplicht een mondmasker. Dit vanaf het moment je in de wachtrij staat tot je het gebouw verlaat. Breng, indien mogelijk, je eigen mondmasker mee. Bij het binnenkomen dienen de handen gedesinfecteerd te worden. Er wordt desinfecterende handgel voorzien aan de ingang.
Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden. Iedere bezoeker zal voor het betreden van de concertlocatie gevraagd worden zijn naam, familienaam en telefoonnummer te geven aan de inkommedewerker. Deze gegevens worden na een maand vernietigd en niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
TIJDENS HET EVENEMENT
Alle evenementen gaan zittend door. Gelieve dit te respecteren.
Ook tijdens het concert blijft het dragen van een mondmasker verplicht.
Toeschouwers mogen evenementen bijwonen met hun bubbel en naast elkaar zitten. Het zitplan wordt opgemaakt op basis van het aantal tickets aangekocht per persoon. Bubbels worden steeds één meter uit elkaar gezet en stoelen mogen niet verplaatst worden.
HORECA
Bediening gebeurt aan tafel. Enkel cash betalen is mogelijk!
Er wordt uitsluitend zittend geconsumeerd. Consumeren aan de bar of rechtstaand is niet toegestaan.
SANITAIR
Social distancing geldt in het sanitair. Respecteer ook hier de anderhalvemeter markeringen.
In de toiletten voorzien we handzeep met wegwerptissues. Het sanitair wordt regelmatig gereinigd.
Gelieve ook je eigen verantwoordelijkheid te nemen en zowel voor als na je toiletbezoek je handen te reinigen.
VERDER OOK NOG EVEN DIT...
Ben je ziek of vertoonde je 7 dagen voor het evenement symptomen dan vragen we je vriendelijk om niet deel te nemen aan het event.
We adviseren het publiek om geen verschillende activiteiten binnen dezelfde week te plannen.
Volwassen en kinderen uit risicogroepen zijn welkom op de evenementen, maar hun aanwezigheid impliceert dat zij zelf of hun ouders een inschatting van het risico maken. Tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziekten, long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het immuunsysteem verzwakt is.
1 bestelling = 1 bubbel.
Het is na het bestellen niet meer mogelijk om bubbels samen te voegen.
Kom tijdig en volg de regels, om zo alles coronaproof te laten verlopen.
ENGLISH:
These are the measures for our corona-proof concerts
ENTRANCE AND EXIT
The entrance and exit, direction of walking, as well as the one and a half meter positions are marked. You can only move 1 position at a time.
Every visitor is obliged to wear a mouth mask. This from the moment you are in the queue until you leave the building. If possible, bring your own face mask. Hands must be disinfected upon entering. Disinfectant hand gel is provided at the entrance.
An attendance register is kept. Every visitor will be asked to give his name, surname and telephone number to the entrance worker before entering the concert location. This data will be destroyed after one month and not used for commercial purposes.
DURING THE EVENT
All events are seated. Please respect this.
Wearing a mouth mask will also remain mandatory during the concert.
Spectators are allowed to attend events with their bubble and sit next to each other. The seating plan is based on the number of tickets purchased per person. Bubbles are always spaced five feet apart and chairs should not be moved.
HORECA
Service is done at the table. Only cash payment is possible!
Consumption is exclusively seated. Consumption at the bar or standing up is not allowed.
SANITARY
Social distancing applies to sanitary facilities. Respect the 1.5 meter markings here too.
In the toilets we provide hand soap with disposable tissues. The sanitary facilities are cleaned regularly.
Please also take your own responsibility and clean your hands both before and after your visit to the toilet.
ALSO FURTHER THIS ... If
you were ill or showed symptoms 7 days before the event, we kindly ask you not to participate in the event.
We advise the public not to schedule different activities within the same week.
Adults and children from risk groups are welcome at the events, but their presence implies that they themselves or their parents make an assessment of the risk. The risk group includes persons over 65 years of age, persons with diabetes, persons with severe obesity, persons with heart disease, lung or kidney disease and persons with cancer or whose immune system is weakened.
1 order = 1 bubble.
It is no longer possible to merge bubbles after ordering.
Come on time and follow the rules to ensure that everything runs corona-proof.

Belgium : 

03/05/2021

SKID ROW @ ZAPPA - ANTWERP 

Netherlands : 

31/07/2021 

SKID ROW @ EFFENAAR - EINDHOVEN 

01/08/2021

SKID ROW @ IDUNA - DRACHTEN 

 

 

FOR IMMEDIATE RELEASE:  With a heavy heart, DMC GROUP  announces the postponement of our ALL STAR FEST to 20 &  21 November 2021  , due to unresolved mass gathering policies, in reference to COVID-19.  Arrangements for travel and hotel accommodations are not possible currently, and we are primarily concerned about taking any health risks.  We are saddened to announce this postponement, but it is a situation beyond our control.